Meer aandacht voor Chinese geneeskunde

In het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Nature wordt in het laatste nummer van 2011 aandacht besteed aan de traditionale Chinese geneeskunde. Op een wijze die zeer inspirerend genoemd mag worden! Nature is een tijdschrift gebaseerd op Westerse wetenschappelijke visies en het staat sceptisch ten opzichte van andere denkwijzen.
Er zijn echter grote veranderingen gaande die de TCM (Traditional Chinese Medicine) moderniseert. Tegelijkertijd lopen wetenschappers vanuit de Westerse visie er tegenaan dat bepaalde ziektes niet te verklaren zijn vanuit één, te isoleren oorzaak. Vaker is het zo dat mensen ziek worden van een scala aan kleine, subtiele oorzaken, die een verstrekkend gevolg kunnen hebben.
Het blijft moeilijk om de TCM te vatten in een wetenschappelijk onderzoek, doordat er niet  één behandeling exact gelijk is aan een andere. Tegelijkertijd geldt voor Westerse geneeskunde dat behandelwijzen steeds verder gepersonaliseerd worden. Hierdoor worden de wetenschappelijke methodes steeds beter geschikt om TCM in studies te vatten.
Deze ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat TCM grote bijdragen zou kunnen leveren in de toekomst van de Westerse geneeskunde.

Het feit dat een groot tijdschrift als Nature hier aandacht aan besteed, mag opmerkelijk worden genoemd en hopelijk zal het leiden tot betere, bredere inzichten die leiden tot effectievere behandelwijzen en waarin het Chinese denken een belangrijke rol zal vervullen.

Bron: Nature